OMV | bronbemaling - Gestelsebaan 52

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Danushka Vanderbiesen
toelichting: Melding stedenbouwkundige handelingen en exploitatie van ingedeelde inrichting of activiteit
onderwerp: het plaatsen van een tijdelijke bronbemaling ikv bouwwerken
locatie: Gestelsebaan 52
beslist op: 7/13/2020
bekendmaking loopt van: 17/07/2020 -17/08/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020083977
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.