OMV | bronbemaling - Gagelhoflaan 1

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Jelle Van Winckel
toelichting: melding omgevingsproject - Milieu
onderwerp: een tijdelijke bronbemaling voor het plaatsen van putten
locatie: Gagelhoflaan 1
beslist op: 25/10/2021
bekendmaking loopt van: 04/11/2021 - 04/12/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2021164034
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.