OMV | bronbemaling - Emiel Vermeulenstraat 58 tot 84

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: HAKAN MERGEN
toelichting: melding omgevingsproject - milieu
onderwerp: het plaatsen van een tijdelijke bronbemaling voor nutswerken
locatie: Emiel Vermeulenstraat 58 tot 84
beslist op: 08/11/2021
bekendmaking loopt van: 18/11/2021-18/12/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2021165876
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.