OMV | bronbemaling - Emiel Vermeulenstraat 2

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Hooyberghs
toelichting: melding stedenbouwkundige handelingen en exploitatie van ingedeelde inrichting of activiteit
onderwerp: een tijdelijke bronbemaling voor het plaatsen van putten
locatie: Emiel Vermeulenstraat 2
beslist op: 15/03/2021
bekendmaking loopt van: 18/03/2021 -18/04/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2021038063
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.