OMV | bronbemaling - Brakenberg 54

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Christophe De Smedt
toelichting: Melding stedenbouwkundige handelingen en exploitatie van ingedeelde inrichting of activiteit
onderwerp: tijdelijke bronbemaling voor de aanleg van een zwemvijver
locatie: Brakenberg 54
beslist op: 5/11/2020
bekendmaking loopt van: 11/05/2020-11/06/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020054009
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.