OMV | bronbemaling - Boterbloemlaan 55

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Geert Sebreghts
toelichting: melding stedenbouwkundige handelingen en exploitatie van ingedeelde inrichting of activiteit
onderwerp: een tijdelijke bronbemaling voor het aanleggen van een zwembad
locatie: Boterbloemlaan 55
beslist op: 01/03/2021
bekendmaking loopt van: 12/03/2021 - 12/04/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2021026756
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.