OMV | bronbemaling - Berkemei 32

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Patrick Duhayon
toelichting: Melding stedenbouwkundige handelingen en exploitatie van ingedeelde inrichting of activiteit
onderwerp: het plaatsen van een tijdelijke bronbemaling voor het plaatsen van een regenwaterput
locatie: Berkemei 32
beslist op: 7/13/2020
bekendmaking loopt van: 17/07/2020 -17/08/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020079873
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.