OMV | bronbemaling - Azalealaan 45

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Roel Deckers
toelichting: melding stedenbouwkundige handelingen en exploitatie van ingedeelde inrichting of activiteit
onderwerp: een tijdelijke bronbemaling voor het aanleggen van een zwemvijver
locatie: Azalealaan 45
beslist op: 06/09/2021
bekendmaking loopt van: 13/09/2021 -13/10/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2021134907
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.