OMV | bronbemaling - Antwerpsedreef 81

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: De Vos Luc
toelichting: melding exploitatie van ingedeelde inrichting of activiteit
onderwerp: tijdelijke bronbemaling in het kader van bouwwerken
locatie: Antwerpsedreef 81
beslist op: 23/03/2020
bekendmaking loopt van: 31/03/2020 - 30/05/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020034756
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.