OMV | bronbemaling - Antwerpsedreef 2

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Geert Paumen
toelichting: melding exploitatie van ingedeelde inrichting of activiteit
onderwerp: een tijdelijke bronbemaling ikv bouwwerken
locatie: Antwerpsedreef 2
beslist op: 9/28/2020
bekendmaking loopt van: 07/10/20 - 07/11/20
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020112705
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.