OMV | bronbemaling - Alfons Butsstraat 47

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Kurt Baeten
toelichting: melding stedenbouwkundige handelingen en exploitatie van ingedeelde inrichting of activiteit
onderwerp: een tijdelijke bronbemaling voor de aanleg van een zwembad
locatie: Alfons Butsstraat 47
beslist op: 15/03/2021
bekendmaking loopt van: 18/03/2021 -18/04/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2021035840
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.