OMV | bouwen van woning - Emiel Vermeulenstraat 167

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Patrick Jacobs
toelichting: aanvraag omgevingsproject 
onderwerp: het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning en afzonderlijk bijgebouw
locatie: Emiel Vermeulenstraat 167
beslist op:  27/04/2020
bekendmaking loopt van:  29/04/2020-29/05/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2019163556
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.