OMV | bijgebouw - Sniederspad 85

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Bohez Guido en Hiskia Quirynen
toelichting: aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het oprichten van een nieuw bijgebouw na sloping bestaande
locatie: Sniederspad 85
beslist op: 22/03/2021
bekendmaking loopt van: 25/03/2021 - 25/04/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2021040179
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.