OMV | bijgebouw - Ruiterslaan 19

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Elsing
toelichting: aanvraag omgevingsproject 
onderwerp: het bouwen van een bijgebouw, het slopen van het bestaande bijgebouw en het regulariseren van de veranda
locatie: Ruiterslaan 19
beslist op: 30/03/2020
bekendmaking loopt van: 02/04/2020 – 01/06/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020035014
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.