OMV | bijgebouw - Jacobslaan 110

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Jordan Stoop
toelichting: aanvraag omgevingsproject 
onderwerp: het oprichten van een bijgebouw
locatie: Jacobslaan 110
beslist op:  30/03/2020
bekendmaking loopt van: 02/04/2020 – 01/06/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020032663
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.