OMV | beperkte gevelwijziging - Heimeulenweg 87 t/m 99

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: DCA
toelichting: aanvraag omgevingsproject 
onderwerp: wijzigingsaanvraag voor de volgende wijzigingen:
- Beperkte gevelwijziging in een aantal gevels, verlagen van de kroonlijst
- Spiegelen van trap- en liftkern, verplaatsen van schachten, zonder volume wijziging
- Verkleinen en verschuiven van de footprint van de parking, zonder verlies aan aantal plaatsen
locatie: Heimeulenweg 87 t/m 99
beslist op:  27/04/2020
bekendmaking loopt van:  29/04/2020-29/05/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020001008
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.