OMV | aanpassing voorgevel - D'Eike 21

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Johan Saelen
toelichting: aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het vervangen van een deur- door een raamopening in de voorgevel van de woning
locatie: D'Eike 21
beslist op: 15/03/2021
bekendmaking loopt van: 18/03/2021 -18/04/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2021034105
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.