OMV | aanbouw - Zoerselhoek 51

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Erwin Wouters
toelichting: Aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het uitvoeren van een aanbouw aan de achtergevel van de woning
locatie: Zoerselhoek 51
beslist op: 7/27/2020
bekendmaking loopt van: 30/07/2020 - 30/08/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020059577
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.