OMV | aanbouw keuken - Kievit 12

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Peter Vloemans
toelichting: melding stedenbouwkundige handelingen en exploitatie van ingedeelde inrichting of activiteit
onderwerp: het uitvoeren van een aanbouw (keuken) aan de achtergevel van de woning na afbraak bestaande afdak
locatie: Kievit 12
beslist op: 01/02/2021
bekendmaking loopt van: 04/02/2021 -04/03/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2021013002
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.