OMV | aanbouw - De Blokskens 13

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Emelie Van de Peer
toelichting: melding stedenbouwkundige handelingen
onderwerp: het aanbouwen van een garage aan de rechter zijgevel van de woning
locatie: De Blokskens 13
beslist op: 10/5/2020
bekendmaking loopt van: 07/10/20 - 07/11/20
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020126200
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.