OMV | aanbouw - Bethaniënlei 223

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Arne Goos
toelichting: melding stedenbouwkundige handelingen en exploitatie van ingedeelde inrichting of activiteit
onderwerp: het uitvoeren van een aanbouw aan de rechterzijde van de woning
locatie: Bethaniënlei 223
beslist op: 8/24/2020
bekendmaking loopt van: 26/08/2020 - 26/09/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020103574
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.