OMV | aanbouw aan woning - Lage Weg 7

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Bruno Van Den Eynden
toelichting: aanvraag omgevingsproject 
onderwerp: het uitvoeren van een aanbouw aan de achtergevel van de woning
locatie: Lage Weg  7
beslist op: 23/03/2020
bekendmaking loopt van: 31/03/2020 - 30/05/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020016274
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.