erkenning van evenementenspeerpuntacties

aangenomen door GR op 23 mei 2017
publicatiedatum: 26 juni 2017