coronavirus in onze gemeente | overzicht maatregelen

1. met heel Zoersel tegen corona

De huidige ontwikkeling van het coronavirus is bijzonder zorgwekkend.
Ook in onze gemeente (en buurgemeenten) stegen de cijfers de afgelopen dagen zeer snel.

We vragen u met aandrang om alle maatregelen strikt op te volgen. Zo voorkomt u alvast dat onze burgemeester strengere maatregelen moet nemen.

Samen met heel Zoersel tegen Corona!  

2. vuistregels

zes gouden regels 

Hanteer de volgende vuistregels om het coronavirus te slim af te zijn:

 1. Hygiëneregels, zoals handen wassen of ontsmetten, blijven essentieel.
 2. Doe uw activiteit liefst buiten. Het risico op besmetting is dan kleiner. Als de activiteit niet buiten kan, zorg dan voor voldoende ventilatie van de ruimte.
 3. Denk aan kwetsbare mensen. Neem extra voorzorgsmaatregelen bij mensen in de risicogroep (ouderen, zieken, …). Blijf thuis als u ziek bent.

 4. Hou afstand! Blijf de veiligheidsafstand van 1,5 meter respecteren, behalve in uw eigen sociale bubbel.

 5. Beperk uw nauwe contacten. U mag per maand nauw contact hebben met maximaal één pesoon, met uitzondering van uw huisgenoten. Deze persoon kiest u individueel (dus niet per gezin).
 6. Volg de regels over bijeenkomsten. U mag met niet meer dan vier personen tegelijk op dezelfde plaats zijn (kinderen onder de 12 jaar niet meegerekend).

mondneusmasker verplicht

U moet altijd een mondneusmasker dragen op volgende plaatsen (vanaf 12 jaar):

 • binnen een straal van 200 meter van de in- en uitgangen van onderwijsinstellingen;  
 • het openbaar vervoer;
 • alle soorten markten en kermissen;
 • in de horeca (tenzij u aan uw eigen tafel zit);
 • in winkels en winkelcentra;
 • in winkelstraten en druk bezochte plaatsen;
 • in theater-, tentoonstellings-, bioscoop- en conferentiezalen;
 • in bibliotheken en musea;
 • in gebedshuizen;
 • in publiek toegankelijke delen van openbare gebouwen (dus ook ons administratief centrum);
 • bij contactberoepen;
 • bij begrafenissen, huwelijken, ...;
 • op evenementen en betogingen;

Twijfelt u of voelt u zich niet veilig? Draag dan uit voorzorg uw mondneusmasker.

Hou er steeds rekening mee dat uw mondneusmasker zowel uw mond én uw neus volledig moet bedekken.

Hier leest u hoe u zelf mondneusmaskers kunt maken.

samenscholingsverbod

Buiten uw nauwe contacten (uw gezin en één extra vaste persoon) mag u iedereen zien die u wilt zien, maar u mag in totaal niet met meer dan vier personen tegelijk op een plaats aanwezig zijn. Belangrijk hierbij is dat de sociale afstand van 1,5 meter gerespecteerd wordt. Als deze afstand niet gerespecteerd kan worden, is het dragen van een mondneusmasker verplicht.

telewerk

Telewerk is de regel voor functies die zich ertoe lenen. De dienstverlening van het bedrijf of organisatie moet gegarandeerd blijven.

contact-tracing

Sinds maandag 11 mei startte de Vlaamse overheid met telefonische contactopsporing, om in kaart te brengen wie er besmet is met het virus én met wie deze persoon allemaal in contact is gekomen. Ook fraudeurs maken hier gebruik van. Een contactopsporingspeurder zal enkel en alleen via het vaste nummer 02 214 19 19 met u contact opnemen. Als dit via sms gebeurt, krijgt u een bericht van het nummer 8811. Waakzaam zijn is de boodschap!

Sinds 30 september kunt u gebruik maken van Coronalert, de corona-app. Deze app is gratis en helpt om de verspreiding van het coronavirus te vertragen. U kunt deze downloaden voor iOS in de App Store of voor Android in de Google Play Store. Hier ontdekt u meer over de app.

3. basisprincipes hygiëne

We kunnen niet genoeg benadrukken dat de basishygiënemaatregelen enorm belangrijk zijn voor iedereen. Ter herinnering sommen we deze nogmaals voor u op. 

 • Houd afstand van elkaar (minstens 1,5 meter). 

 • Was regelmatig uw handen met water en zeep. 

 • Bent u ziek? Blijf dan in uw kot!

 • Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak. 
 • Hebt u geen zakdoekje bij de hand? Hoest of nies dan in de binnenkant van uw elleboog. 
 • Een mondmasker dragen is verplicht op drukke plaatsen (vanaf 12 jaar). We raden aan om altijd een mondmasker op zak te hebben, zodat u dit op onverwacht drukke plaatsen kunt dragen.

4. sociale contacten en evenementen

sociale contacten

U mag per maand nauw contact hebben met maximaal één persoon, met uitzondering van uw huisgenoten. Deze persoon kiest u individueel (dus niet per gezin). Nauw contact wil zeggen: zonder mondneusmasker, op minder dan 1,5 meter afstand voor langer dan 15 minuten.

Buiten deze nauwe contacten mag u iedereen zien die u wilt zien, op voorwaarde dat u steeds de veilige afstand van 1,5 meter respecteert. Als deze afstand niet gerespecteerd kan worden, moet u een mondmasker dragen.

U mag met niet meer dan vier personen tegelijk samen zijn.

evenementen en activiteiten

Markten en kleine kermissen blijven open, maar het nuttigen van drank en voeding is verboden. Rommelmarkten, brocantes en kleine kerstmarkten zijn verboden.

Voor indoor activiteiten blijven de bestaande protocollen gelden. Meer nieuws over eventuele wijzigingen op deze protocollen wordt verwacht op 23 oktober. Er is een verbod op de verkoop van drank en voeding.

Dansfeesten zijn nog steeds niet toegestaan.

Voor evenementen met publiek blijft de limiet van 200 personen binnen en 400 personen buiten van toepassing. Enkel de burgemeester kan hier een uitzondering op maken.

5. sport

  sporten (algemeen)

  Vanaf woensdag 14 oktober schakelt de sportsector in heel Vlaanderen naar code oranje.

  Concreet betekent dit dat:

  • indoorsportactiviteiten waarbij geen anderhalve meter afstand bewaard kan worden tijdelijk verboden worden voor iedereen boven 12 jaar. Voor sporters onder 12 jaar verandert er op dat vlak niets.
  • de kleedkamers en douches sluiten, behalve in zwembaden.
  • de sportkantines open kunnen blijven en de richtlijnen van de horeca moeten volgen. 
  • publiek toegelaten is op sportactiviteiten conform de bepalingen daarover in het Ministerieel Besluit en de toepassing van het Covid Event Risk Model (CERM).
  • sportkampen tijdens de herfstvakantie door kunnen gaan in kleinere groepen, volgens de protocollen die gelden voor alle jeugdkampen.

  De verstrengde maatregelen worden na de herfstvakantie opnieuw geëvalueerd. 

  Voor meer informatie verwijzen we graag door naar het sectorprotocol van de sport.
  Meer informatie over de kleurcodes voor sport vindt u hier.

  voetbal

  Naar aanleiding van het wijzigen van de kleurcode in de sportsector, besliste het bestuur van Voetbal Vlaanderen om alle wedstrijden in de amateurcompetities met onmiddellijke ingang stil te leggen. De jeugdcompetities U6 tot en met U17 worden wel verder georganiseerd. 
  Ploegen kunnen wel blijven trainen (enkel in openlucht). 

  Voor wedstrijden wordt het aantal toeschouwers gehalveerd van 400 naar 200 (professioneel) of enkel met leden van hetzelfde huishouden (amateurs). Kantines en drankgelegenheden worden gesloten.

  6. kinderen en jeugd

  kinderopvang

  Vanaf 14 oktober wijzigt de kleurcode voor kinderopvang en lokale dienstverlening van Kind en Gezin van geel naar oranje.
  Dit betekent dat: 

  • kinderen welkom blijven, tenzij ze ziek zijn of in verplichte thuisisolatie verblijven;
  • fysiek contact met externen in de opvang zoveel mogelijk vermeden moet worden. 

  Ook het Huis van het Kind en de consultatiebureaus volgen de maatregelen die gelden bij code oranje. 

  jeugdwerk

  Vanaf 14 oktober schakelt het jeugdwerk over op code oranje
  Net als bij code geel wordt een groot deel van de jeugdwerkregels die gelden sinds de zomer doorgetrokken.

  In kleurcode oranje:

  • verkleint de bubbel voor +12-jarigen (waarbij de meerderheid van de deelnemers -18 jaar is) bij binnenactiviteiten naar 20 kinderen of jongeren. Het dragen van een mondmasker is tijdens die activiteiten verplicht.
  • blijft voor buitenactiviteiten een bubbel van 50 mogelijk (voor -18-jarigen) en moet er geen mondmasker gedragen worden.
  • zijn buitenactiviteiten in groepen van 50 personen mogelijk voor +12-jarigen (waarbij de meerderheid van de deelnemers +18 jaar is) als de veilige afstand van 1,5 meter gerespecteerd wordt.

  Bekijk hier alle richtlijnen voor de kleurcode oranje in het jeugdwerk

  Opgelet! Aan ouders vragen we om bij de start en het einde van de activiteiten de afstandsregels te respecteren. Sommige jeugdverenigingen werken met tijdslots om eventuele drukte en samenscholing te vermijden. 

  openbare speelpleinen

  De kleinste Zoerselaars kunnen gebruikmaken van de sport- en speelpleintjes in onze gemeente. Hierbij gelden enkele belangrijke regels:

  • volwassenen die de kinderen begeleiden dragen een mondneusmasker en respecteren de afstandsregels;
  • is er te veel volk, kom dan op een later tijdstip terug;
  • spelmateriaal mag niet gedeeld worden;
  • voor en na het spelen moeten de handen ontsmet worden.

  skatepark 

  Volgende regels blijven gelden:

  • maximum 10 skaters tegelijkertijd aanwezig op en rond het skatepark;
  • mondneusmaskers zijn verplicht;
  • hou 1,5 meter afstand tussen elkaar.

  Opgelet! De protocollen voor jeugd, cultuur, onderwijs en sport worden momenteel geëvalueerd. Eventuele wijzigingen van deze protocollen worden bekendgemaakt op vrijdag 23 oktober.

  7. handhaving

  We vragen u met aandrang om alle maatregelen strikt op te volgen. Er zal streng worden toegekeken op de naleving van de regels en onmiddellijk beboet worden bij niet-naleving.

  Zo vermijden we bijkomende coronamaatregelen die specifiek voor Zoersel gelden.

  8. scholen

  Alle scholen in Zoersel zijn volledig gestart. Elke school bepaalt zelf maatregelen, gebaseerd op het draaiboek van de federale overheid. Hou dus de communicatie van de school van uw kind(eren) goed in de gaten. 

  Momenteel bevinden we ons nog in code geel. Uiterlijk tegen de herfstvakantie (2 tot 8 november) moeten alle scholen naar code oranje overschakelen.

  Concreet wil dit het volgende zeggen:

  basisonderwijs

  • alle leerlingen kunnen voltijds naar school blijven gaan;
  • alle buitenschoolse activiteiten, met uitzondering van zwemlessen, worden opgeschort;
  • leerlingen krijgen vaste plaatsen in de refter;
  • bezoek op school wordt strikt beperkt.

  secundair onderwijs

  • alle leerlingen kunnen voltijds naar school blijven gaan;
  • scholen hebben de mogelijkheid afstandsonderwijs te organiseren voor leerlingen van de tweede en derde graad. Dit kan enkel als alle leerlingen hiermee bereikt worden;
  • wisselende speeltijden zijn mogelijk;
  • middagpauze moet zoveel mogelijk per klasgroep genomen worden;
  • elke klas krijgt vaste klaslokalen én elke leerling een vaste zitplaats;
  • sportactiviteiten binnen kunnen enkel doorgaan als de afstand van 1,5 meter gerespecteerd kan worden.
  • douches worden niet gebruikt;
  • kleedkamers mogen gebruikt worden als iedereen een mondmasker draagt en na gebruik de kleedkamer wordt schoongemaakt;
  • Het dragen van een mondneusmasker wordt verplicht tijdens speeltijden, tenzij de afstand van 1,5 meter gerespecteerd wordt.

  mag mijn kind naar de les? 

  De Eerstelijnszone Voorkempen werkte twee duidelijke folders uit waarmee ouders kunnen bepalen of:

  al dan niet naar school mag in deze coronatijden.

  Opgelet! De protocollen voor jeugd, cultuur, onderwijs en sport worden momenteel geëvalueerd. Eventuele wijzigingen van deze protocollen worden bekendgemaakt op vrijdag 23 oktober.

  9. dienstverlening gemeente en bib

  dienstverlening gemeente & ocmw

  U moet voor onze gemeentelijke diensten een afspraak maken. Dit kan u telefonisch of per mail doen. Voor de diensten bevolking en burgerlijke stand kunt u ook online een afspraak maken.

  e-loket

  Voor een groot aantal zaken kunt u terecht bij ons e-loket. Op ons e-loket kunt u heel wat documenten online aanvragen zonder een bezoek te brengen aan ons administratief centrum.

  Kunt u toch niet bij het e-loket terecht? Neem dan via onderstaande gegevens contact met ons op.

  persoonsgebonden dienstverlening
  grondgebonden dienstverlening
  openbare werken
  vrije tijd
  ondersteunende dienstverlening
  financiën

  huwelijken in het administratief centrum

  Bij een huwelijksplechtigheid in het administratief centrum gelden de volgende regels:

  • Er mogen 30 genodigden binnen aanwezig zijn (inclusief kinderen jonger dan 12 jaar).
  • U moet de afstandsregels respecteren, behalve met uw eigen gezin/bubbel. 
  • U draagt verplicht een mondneusmasker totdat u neerzit in de zaal, daarna mag u het masker even afnemen. Zodra u weer rechtstaat, zet u het masker opnieuw op. Fotografen of rechtstaande gasten houden hun mondneusmasker op.
  • Hou op de parking rekening met het samenscholingsverbod. Verzamel dus niet met groepjes die groter zijn dan tien personen.

  • Buiten, aan de achterzijde van het gebouw, kunt u de plechtigheid eventueel ook volgen door het raam van de raadszaal. Ook hier zet u uw mondneusmasker op en houdt u voldoende afstand van elkaar. En ook hier moet u rekening houden met het samenscholingsverbod, dus maximum met groepjes van tien personen.

  bibliotheek

  Als u een bezoek brengt aan één van onze bibliotheken, komt u bij voorkeur alleen of slechts in het gezelschap van uw minderjarig kind of met een begeleider wanneer u hulpbehoevend bent. Uw bibliotheekbezoek mag maximum 30 minuten duren. Het gebruik van een publiekscomputer (in een aparte ruimte) is toegestaan, maar maximum voor één uur. Onze bibliotheekmedewerkers zullen op regelmatige basis de aanraakschermen, publieke tafelbladen, stoelen, deurklinken … grondig ontsmetten.

  Bekijk best opvoorhand online de catalogus, zodat u doelgericht kunt kiezen. Alle informatie en werkwijze vindt u terug op de website van de bibliotheek

  10. horeca, winkels en bedrijven

  De winkels en de horeca hebben het niet makkelijk gehad de laatste maanden. Daarom een warme oproep om lokaal te kopen en consumeren. 

  winkels 

  Houd u in de winkels aan de veiligheidsvoorschriften: 

  • Een mondneusmasker is verplicht!
  • Houd een veilige afstand (1,5 meter).
  • U mag winkelen met meerdere personen (geen limiet).
  • Eén klant per tien vierkante meter.
  • Als het druk is in een winkel, ga dan terug naar huis en kom op een later tijdstip terug.

  Bent u zelf handelaar, dan wil FOD Economie u helpen om uw activiteiten in veilige omstandigheden te laten verlopen. Dit doen zij via een praktische informatiegids en communicatiemateriaal voor uw zaak. Dit alles kunt u op de website van FOD Economie terugvinden.

  Nachtwinkels moeten sluiten om 22 uur. Er is een verbod op alcoholverkoop vanaf 20 uur.

  horeca 

  Cafés en restaurants worden gesloten voor een periode van vier weken. Na twee weken zal er een evaluatie plaatsvinden. Afhalen van maaltijden blijft mogelijk tot 22 uur.

  Recepties en banketten verzorgd door een professionele cateraar én het aanbieden van drank of voeding tijdens evenementen zijn verboden, behalve in hotels voor de verblijvende gasten en koffietafels bij uitvaarten (maximum 40 personen).

  Discotheken en nachtclubs blijven uiteraard gesloten.

  maandelijkse markt en ambulante handel 

  Voedingskramen en andere kramen zijn toegestaan, maar hebben hier eerst een schriftelijke toestemming voor nodig van de burgemeester.

  De maandelijkse markt gaat door met maatregelen.

  • Het dragen van een mondneusmasker is verplicht.
  • Er zijn maximum 400 bezoekers tegelijkertijd toegelaten.
  • Het is verplicht uw handen te ontsmetten bij het betreden en verlaten van de markt. Aan de in- en uitgangen is handgel ter beschikking.
  • Het nuttigen van drank en voeding is verboden.

  Rommelmarkten, brocantes en kleine kerstmarkten zijn verboden.

  bedrijven 

  Telewerk wordt de regel voor functies die zich ertoe lenen. De dienstverlening van het bedrijf of organisatie moet echter gegarandeerd blijven.

  • Als dit niet mogelijk is, zal de sociale afstand strikt gerespecteerd moeten worden. Deze regel geldt zowel voor de uitoefening van het werk als voor het door de werkgever georganiseerde vervoer. 
  • Indien de autoriteiten vaststellen dat de sociale afstand-maatregelen niet worden nageleefd, wordt de onderneming in eerste instantie een zware boete opgelegd; in geval van niet-naleving na de sanctie zal de onderneming moeten sluiten. 
  • Deze bepalingen zijn niet van toepassing op de cruciale sectoren en essentiële diensten. Die zullen er echter voor moeten zorgen dat de regels inzake sociale afstand in acht worden genomen. 
  11. (openbaar) vervoer 

  Het dragen van een mondneusmasker is verplicht op het openbaar vervoer voor personen ouder dan 12 jaar. De Lijn rijdt volgens de normale dienstverlening. De meest recente info is terug te vinden op www.delijn.be.
  We raden u aan om enkel gebruik te maken van het openbaar vervoer als u geen ander vervoersmiddel hebt. 

  De Buurtbus en Minder Mobiele Centrale (MMC) geven slechts een minimale dienstverlening. 

  12. betrouwbare informatie en faq

  Hebt u nog bijkomende vragen over federale coronamaatregelen of het COVID-19 virus?  

  Gelieve voor vragen met betrekking tot COVID-19 NIET te bellen naar de noodnummers 101 en 112. Deze zijn enkel bedoeld voor dringende oproepen. 

  meertalige info over de coronamaatregelen 

  De maatregelen om het coronavirus in te dammen zijn ingrijpend en niet altijd eenvoudig. Om de curve af te vlakken moet iedereen mee aan boord: ook de landgenoten die nog net te weinig Nederlands spreken.  

  Daarom heeft het Agentschap voor Integratie & Inburgering de recentste maatregelen tegen corona vertaald naar meer dan 17 talen. U vindt deze op hun website in postervorm met illustraties én voorgelezen terug. Kent u iemand die anderstalig is? Vertel hem of haar dan over dit platform. 

  13. wat te doen bij (vermoeden van) corona?

  De Eerstelijnszone Voorkempen werkte twee duidelijke folders uit die u vertellen welke stappen u moet nemen als

  Een eerstelijnszone is een samenwerkingsverband tussen alle zorg- en hulpverleners in de aangesloten gemeenten en de lokale besturen. Gemeente & ocmw Zoersel behoort tot de eerstelijnszone Voorkempen, samen met de gemeenten Malle, Brecht, Schilde, Zandhoven en Wijnegem.