coronavirus in onze gemeente | overzicht maatregelen

1. met heel Zoersel tegen corona

Er blijven maatregelen nodig tot zoveel mogelijk mensen volledig gevaccineerd zijn. Op 1 september zetten start fase 4 van het Zomerplan. Een overzicht van de huidige maatregelen vindt u hier.

We vragen u met aandrang om alle maatregelen strikt op te volgen. 

Samen met heel Zoersel tegen Corona!  

2. vuistregels

mondneusmasker verplicht

Het blijft verplicht om altijd een mondneusmasker op zak te hebben. U moet altijd een mondneusmasker dragen in volgende omstandigheden (vanaf 12 jaar):

 • op het openbaar vervoer;

 • op druk bezochte plaatsen, zoals winkelstraten, jaarmarkten en kermissen;
 • in bibliotheken;
 • in conferentiezalen en auditoria;
 • op handelsbeurzen;
 • gebouwen van de eredienst;
 • gerechtsgebouwen;
 • bij verplaatsing in horecazaken.

Hou er steeds rekening mee dat uw mondneusmasker zowel uw mond én uw neus volledig moet bedekken.

Hier leest u hoe u zelf mondneusmaskers kunt maken.

quarantaine en isolatie

Test u positief op COVID-19, dan zal u vanaf nu verplicht tien dagen in isolatie moeten. Ook na een hoogrisicocontact blijft de duur van quarantaine tien dagen.

Deze duur kan worden ingekort tot zeven dagen, enkel op voorwaarde dat er ten vroegste op de zevende dag na blootstelling een negatieve test afgenomen wordt.

Als u in quarantaine moet, vragen we u om deze quarantaine strikt na te leven. Er zijn extra controles op het naleven hiervan. Enkel als u de regels naleeft, kunnen we het virus verslaan.

telewerk

Thuiswerk is niet langer verplicht

3. sociale contacten

Hier gelden geen beperkingen meer. U mag thuis (zowel binnen als buiten) zoveel mensen uitnodigen als u zelf wil.

4. activiteiten en evenementen

georganiseerde activiteiten

Alle beperkingen vallen weg.

evenementen

Voor evenementen met minder dan 200 personen binnen en minder dan 400 personen buiten, vallen alle beperkingen weg.

Evenementen met meer dan 200 personen binnen en meer dan 400 personen buiten, kunnen gebruik maken van het Covid Safe Ticket. Enkel als hier gebruik van wordt gemaakt, vallen de beperkingen over het dragen van een mondneusmasker, de sociale afstand en CIRM/CERM weg. Onder voorbehoud van de evolutie van het virus wordt het aantal aanwezigen op evenementen vanaf 1 oktober verhoogd.

erediensten en ceremonies 

Tijdens erediensten gelden geen beperking meer op het aantal aanwezige personen. Het dragen van een mondneusmasker is nog wel verplicht.

5. economie

De winkels en de horeca hebben het niet makkelijk gehad de laatste maanden. Daarom een warme oproep om lokaal te kopen en consumeren. 

handelszaken, winkels en winkelcentra

U mag winkelen met meerdere personen. U mag zo lang winkelen als nodig.

horeca 

Nagenoeg alle beperkingen in de horeca vallen weg. Een mondneusmasker dragen terwijl u zich verplaatst, is nog wel verplicht. Dansen is nog steeds niet toegelaten.

Vanaf 1 oktober zouden ook de discotheken en dancings opnieuw hun deuren mogen openen. In cafés mag u dan ook opnieuw dansen.

6. sport

Vanaf 1 september vervallen alle coronamaatregelen bij het sporten en bij de organisatie van sportactiviteiten volledig.

U kunt de coronamaatregelen voor sporters ook nalezen op de website van Sport Vlaanderen.

7. kinderen en jeugd

kinderopvang

 • Kinderen blijven welkom, tenzij ze ziek zijn of in verplichte thuisisolatie verblijven.
 • Fysiek contact met externen in de opvang moet zoveel mogelijk vermeden moet worden. 

Op www.opgroeien.be vindt u actuele informatie en veelgestelde vragen over het coronavirus. Het nieuwe agentschap Opgroeien van de Vlaamse overheid bundelt de krachten van Kind en Gezin en Jeugdhulp. 

8. scholen

mag mijn kind naar de les? 

De Eerstelijnszone Voorkempen werkte twee duidelijke folders uit waarmee ouders kunnen bepalen of:

al dan niet naar school mag in deze coronatijden.

9. dienstverlening gemeente, bib en spelotheek

dienstverlening gemeente & ocmw

U moet voor onze gemeentelijke diensten een afspraak maken. Dit kan u telefonisch of per mail doen. Voor de diensten bevolking en burgerlijke stand kunt u ook online een afspraak maken.

e-loket

Voor een groot aantal zaken kunt u terecht bij ons e-loket. Op ons e-loket kunt u heel wat documenten online aanvragen zonder een bezoek te brengen aan ons administratief centrum.

Kunt u toch niet bij het e-loket terecht? Neem dan via onderstaande gegevens contact met ons op.

afdeling mens en welzijn
afdeling omgeving
afdeling infrastructuur
afdeling vrije tijd
afdeling personeel en organisatie
afdeling bestuur en beleid
afdeling financiën

bibliotheek

Onze bibliotheekmedewerkers zullen op regelmatige basis de aanraakschermen, publieke tafelbladen, stoelen, deurklinken … grondig ontsmetten.

Bekijk best op voorhand online de catalogus, zodat u doelgericht kunt kiezen. Alle informatie en werkwijze vindt u terug op de website van de bibliotheek

10. recyclagepark

Alle IGEAN-recyclageparken zijn open volgens de normale openingstijden en met een normale werking. Een afspraak maken is dus NIET nodig!

11. (openbaar) vervoer 

Het dragen van een mondneusmasker is verplicht op het openbaar vervoer voor personen ouder dan 12 jaar. De Lijn rijdt volgens de normale dienstverlening. Tijdens spitsuren wordt de capaciteit van het aantal bussen en trams geoptimaliseerd. De meest recente info is terug te vinden op www.delijn.be.
We raden u aan om enkel gebruik te maken van het openbaar vervoer als u geen ander vervoersmiddel hebt. 

De Buurtbus en Minder Mobiele Centrale (MMC) geven slechts een minimale dienstverlening. 

12. reizen

Om te reizen binnen de Europese Unie heeft u een coronacertifaat nodig. Dit is het bewijs dat u gevaccineerd bent tegen corona, negatief test op corona of hersteld bent van corona.

Reizen naar landen buiten de Europese Unie blijven afgeraden.

De controles op het invullen van het Passenger Locator Form en het bezit van een digitaal coronacertificaat worden aangescherpt.

Wat is een COVID-certificaat?

Uw persoonlijk COVID-certificaat verkrijgen, kan eenvoudig via de CovidSafeBE-app. U kunt het certificaat ook aanvragen via MijnGezondheid.be of Mijn Burgerprofiel (zie rechts bovenaan op deze website). Er bestaan drie verschillende soorten certificaten:

 • Een vaccinatiecertificaat: dit bewijst dat u volledig gevaccineerd bent tegen het COVID-19-virus.
 • Een testcertificaat: hiermee bewijst u dat u een COVID-19-test aflegde met een negatief resultaat.
 • Een herstelcertificaat: dit toont aan dat u hesteld bent van COVID-19 na een eerdere positieve test.

Waarvoor heb ik een COVID-certificaat nodig?

Het certificaat dient als bewijs dat u vrij bent van corona en dat u dus veilig kunt reizen voor uw werk of om privéredenen.

Hoe gebruik ik de app?

Download de officiële CovidSafeBE-app op uw mobiele toestel. Maak een taalkeuze en beantwoord drie vragen die uitwijzen welke COVID-certificaten voor u beschikbaar zijn. Hierna kunt u aanmelden met een digitale ID (zoals itsme) en zijn uw certificaten beschikbaar om te downloaden en te bewaren.

Hier kunt u de app downloaden voor iOS en downloaden voor Android.

Voor meer informatie kunt u terecht op de officiële website van CovidSafeBE.

terugkeer als inwoner na een verblijf in het buitenland

De controles op het invullen van het Passenger Locator Form en het bezit van een digitaal coronacertificaat worden aangescherpt.

De regels worden verstengd als u terugreist uit een Europees land waar een gevaarlijke virusvariant circuleert, ongeacht welke kleurencode het land heeft. Als u nog niet volledig gevaccineerd bent, volgt u bij terugkeer de volgende procedure:

 • u neemt op de dag van terugkeer een PCR-test af en blijft in quarantaine tot u het resultaat kent. Deze test is niet nodig als u de voorbije 72 uur al een negatieve PCR-test had.
 • u neemt opnieuw een PCR-test af op dag 7.
 • bij een positieve PCR-test heeft u een isolatieplicht van 10 dagen, die niet onderbroken kan worden.

Voor de kleurzones gelden volgende regels:

 • Terugkeer uit groene of oranje zone: geen verplichte test of quarantaine nodig. Hou er rekening mee dat de status van een zone tijdens uw verblijf kan wijzigen.
 • Terugkeer uit een rode zone:
  • Beschikt u over een digitaal coronacertificaat met volledige vaccinatie, een recente negatieve PCR-test (jonger dan 72 uur) of een herstelcertificaat, dan moet u niet in quarantaine.
  • Als u zich bij aankomst onmiddellijk laat testen (op dag 1 of 2), hoeft u niet in quarantaine. Voor personen vanaf 12 jaar wordt een negatieve PCR-test gevraagd. Kinderen onder de 12 jaar moeten niet verplicht getest worden.
 • Terugkeer uit zone met heel hoog risico (“variants of concern”):
  • Verplichte quarantaine van tien dagen met een PCR-test op dag 1 en en dag 7.
  • Ook als u volledig gevaccineerd bent of reeds in het land zelf een negatieve test hebt afgelegd, moet u verplicht in quarantaine.

aankomst in België als niet-inwoner

 • Aankomst uit groene of oranje zone: geen verplichte test of quarantaine nodig.
 • Aankomst uit een rode zone:
  • Beschikt u over een digitaal coronacertificaat met volledige vaccinatie, een recente negatieve PCR-test (jonger dan 72 uur) of een herstelcertificaat, dan moet u niet in quarantaine.
 • Aankomst van buiten de Europese Unie: deze persoon moet volledig gevaccineerd zijn met een door Europa erkend vaccin én een PCR-test afleggen op de dag van aankomst. Is deze test negatief, hoeft deze persoon niet in quarantaine.
 • Aankomst uit zone met heel hoog risico (“variants of concern”):
  • Inreisverbod voor niet-Belgen die niet in België wonen en zich de afgelopen 14 dagen in een zone met heel hoog risico verbonden. Voor vervoerspersoneel en diplomaten die een essentiële reisverplaatsing doen, geldt een uitzondering. Zij moeten 10 dagen verplicht in quarantaine met een PCR-test op dag 1 en dag 7.

vertrek naar het buitenland

Als u over een geldig digitaal coronacertificaat beschikt, kunt u binnen de lidstaten van de Europese Unie vrij reizen. Hou rekening met afwijkende of bijkomende voorwaarden van het land waarnaar u reist. Controleer vooraf de precieze reisvoorwaarden van uw bestemming op diplomatie.belgium.be. Zo voorkomt u onaangename verrassingen.

In de meeste gevallen moet u een negatieve PCR-test kunnen voorleggen als u op reis vertrekt. Vanaf dinsdag 15 juni kunt u hiervoor terecht in het test- en triagecentrum Voorkempen voor het afnemen van zo'n test.

 • Hiervoor moet u eerst telefonisch (03 380 23 61) een afspraak maken. Dit kan elke werkdag tussen 10 en 12 uur en tussen 14 en 16 uur. 
 • Er wordt een afspraak gemaakt voor uw test. Let op! U kunt zichzelf enkel laten testen op werkdagen tussen 14 en 15 uur.
 • U ontvangt binnen de 24 uur per mail het resultaat van uw test.
 • Toch een test nodig in het weekend, omwille van uw vertrekuren of reistijd, dan kan dit 24/7 in het testcentrum van Brussels Airport.

Op werkdagen kunt u ook steeds terecht in onderstaande labo's:

13. handhaving

We vragen u met aandrang om alle maatregelen strikt op te volgen. Er zal streng worden toegekeken op de naleving van de regels en onmiddellijk beboet worden bij niet-naleving.

14. betrouwbare informatie en faq

Hebt u nog bijkomende vragen over federale coronamaatregelen of het COVID-19 virus?  

Gelieve voor vragen met betrekking tot COVID-19 NIET te bellen naar de noodnummers 101 en 112. Deze zijn enkel bedoeld voor dringende oproepen. 

meertalige info over de coronamaatregelen 

De maatregelen om het coronavirus in te dammen zijn ingrijpend en niet altijd eenvoudig. Om de curve af te vlakken moet iedereen mee aan boord: ook de landgenoten die nog net te weinig Nederlands spreken.  

Daarom heeft het Agentschap voor Integratie & Inburgering de recentste maatregelen tegen corona vertaald naar meer dan 17 talen. U vindt deze op hun website in postervorm met illustraties én voorgelezen terug. Kent u iemand die anderstalig is? Vertel hem of haar dan over dit platform. 

15. wat te doen bij (vermoeden van) corona?

De Eerstelijnszone Voorkempen werkte duidelijke folders uit die u vertellen welke stappen u moet nemen als

Een eerstelijnszone is een samenwerkingsverband tussen alle zorg- en hulpverleners in de aangesloten gemeenten en de lokale besturen. Gemeente & ocmw Zoersel behoort tot de eerstelijnszone Voorkempen, samen met de gemeenten Malle, Brecht, Schilde, Zandhoven en Wijnegem. 

16. contact-tracing

Sinds maandag 11 mei 2020 startte de Vlaamse overheid met telefonische contactopsporing, om in kaart te brengen wie er besmet is met het virus én met wie deze persoon allemaal in contact is gekomen. Ook fraudeurs maken hier gebruik van. Een contactopsporingspeurder zal enkel en alleen via het vaste nummer 02 214 19 19 met u contact opnemen. Als dit via sms gebeurt, krijgt u een bericht van het nummer 8811. Waakzaam zijn is de boodschap!

Sinds 30 september kunt u gebruik maken van Coronalert, de corona-app. Deze app is gratis en helpt om de verspreiding van het coronavirus te vertragen. U kunt deze downloaden voor iOS in de App Store of voor Android in de Google Play Store. Hier vindt u meer over de app