A  A  A  A 
Feestelijkheden
kermis
 • in Sint-Antonius
   • de laatste zondag van augustus
 • in Zoersel
   • 3 februari of zondag daarop
 • in Halle
   • de tweede zondag van mei
   • en de 1ste zondag na 21 september
markt
 • maandelijkse markt in Zoersel 
   • elke eerste dinsdag van de maand markt in de Kerkstraat en de Voorne.
    Het gedeelte tussen de Jachthoornlaan en de Pastorijstraat is dan verkeersvrij. Een omleiding via de Jachthoornlaan, de Langebaan, de Reiger en de Pastorijstraat is steeds voorzien. Zwaar vervoer +3,5 ton is verboden op deze omleidingsweg.
   • productfiche: markt in Zoersel 

braderij - jaarmarkt - kerstmarkt
tombola of collectie

 • Het inrichten van tombola’s en collecten moet u schriftelijk aanvragen aan het College van burgemeester en schepenen wanneer zij beperkt blijven tot het grondgebied van de gemeente.
 • Komen er meerdere gemeenten in aanmerking, dan is de aanvraag te richten tot de Bestendige Deputatie van de Provinciale Raad.
 • Gaat het om meer dan één provincie, dan is het ministerie van Binnenlandse Zaken bevoegd.
<img style="
huwelijksjubileum en 100-jarigen
 • Bij huwelijksjubilea en huldiging van 100-jarigen vraagt het gemeentebestuur aan de gevierden of zij bezocht of ontvangen willen worden door de burgemeester, vergezeld van een afvaardiging van het gemeentecollege. Zij krijgen dan een kleine attentie. Uiteraard beslist u altijd zelf of u bezoek wenst te ontvangen. 

E-loket: Formulieren organisators evenementen