A  A  A  A 
Milieu en wonen
Nieuws over milieu en wonen
rookmelders redden levens
Woningbranden eisen elk jaar tientallen mensenlevens. Meer nog dan het vuur, maakt vooral de rook tal van slachtoffers. Die rook is verstikkend en verspreidt zich razendsnel. Rookmelders vormen dan ook een eenvoudige en doeltreffende bescherming tegen de gevaren van brand.
de Klimaatbende debatteert tijdens echte ‘klimaattop’
Met 220 zijn ze, de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar die elke basisschool van Zoersel afgevaardigd heeft als trekker voor het project ‘de Klimaatbende’. De bedoeling van het project is om met z’n allen enkele klimaatdoelstellingen te behalen, zoals minder CO2 uitstoten.
infoavond ‘verhuren doet u beter goed’
Inbraak, vandalisme, verloedering van de buurt, maar ook leegstandsbelasting ... Langdurig leegstaande woningen brengen weinig of geen voordelen met zich mee. U kunt uw leegstaande woning dus beter opnieuw gebruiken, verkopen of verhuren.
aankoop 5,67 ha grond om te bebossen
Kempens Landschap kocht vorige week 5,67 ha grond langs de Gestelsebaan, om er op termijn een nieuw bos – het Dwergenbos – aan te planten. Ook gemeente & ocmw Zoersel neemt 20 % van de aankoopkost op zich.