A  A  A  A 
Onderwijs en Vorming
Nieuws over onderwijs en vorming
de Klimaatbende debatteert tijdens echte ‘klimaattop’
Met 220 zijn ze, de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar die elke basisschool van Zoersel afgevaardigd heeft als trekker voor het project ‘de Klimaatbende’. De bedoeling van het project is om met z’n allen enkele klimaatdoelstellingen te behalen, zoals minder CO2 uitstoten.
Do you speak English?
Do you speak English? 08/05/2019
Wil u volgend jaar rond deze tijd – net zoals de cursisten op de foto – een getuigschrift Spaans, Italiaans, Duits, Frans of Engels op zak steken? Volg dan één van deze taalcursussen bij Lionsclub Minerva.
gezocht: groene vingers met een hart voor kinderen
Onze Zoerselse scholen zetten sterk in op het klimaat, zoals met het gezamenlijke project ‘De Klimaatbende’ (U leest hier meer over in het Zoerselmagazine van februari, op pagina 9 en 10). Om onze leerlingen ook iets bij te brengen over de ‘ecologische voetafdruk’, werken enkele scholen samen met de Landelijke Gilden.