A  A  A  A 
infomarkt 'een visie voor Halledorp' op 5 en 6 november | persinfo

Beste perscorrespondent


 

In de eerste plaats hartelijk dank om aandacht te willen besteden aan onze infomarkt 'een visie voor Halledorp' op 5 en 6 november, waarbij alle projecten die in de steigers staan in Halledorp belicht worden.

Via deze link naar WeTransfer vindt u enkele beelden uit de ontwerpplannen. Wij hopen dat u hiermee over voldoende informatie beschikt. 


 

meer weten?
praktisch i.v.m. infomarkt: communicatie, T 03 2980 9 22,
inhoudelijke invulling van projecten: Inne Clinckers, T 03 2980 7 31,