A  A  A  A 
nieuws met thema ocmw
Met de feestdagen voor de deur wil onze sociale kruidenier ‘de NetZak’ Zoerselaars die in armoede leven graag een extraatje aanbieden om te serveren tijdens hun kerstdiner. Helpt u ook mee?
De NetZak, de nieuwe sociale kruidenier van gemeente & ocmw Zoersel, kreeg deze maand een extra duwtje in de rug in de vorm van een projectsubsidie. De organisatie Cera schenkt de NetZak namelijk € 2.500 voor de aankoop van de nodige hard- en software.
Hebt u een klein inkomen, dan nemen verwarmingskosten ongetwijfeld een flinke hap uit uw budget. Weet dan dat er een aantal ondersteuningsmogelijkheden bestaan.
Komen er verschillende zorgverleners bij u thuis, maar bent u het overzicht soms kwijt? Loopt het overleg tussen uw huisarts, de thuisverpleging en andere diensten niet meer zo vlot? Of wilt u gewoon alles even op elkaar afstemmen? Dan kunt u een thuiszorgoverleg aanvragen.
Op donderdag 6 oktober opent de NetZak, de gloednieuwe sociale kruidenier in Zoersel, zijn deuren. Een ploeg enthousiaste vrijwilligers zet vanaf dan elke donderdag de winkeldeur open voor mensen in armoede. Zij kunnen er terecht voor kwalitatieve basisproducten - voornamelijk gezonde voeding, huishoud- en lichaamsverzorgingsproducten - aan sterk verminderde prijzen.
Onze gemeente ontving vorige week het label ‘Zot van Te Gek!?’ uit de handen van Marc Hellinckx (coördinator van Te Gek?!) en Vlaams minister van Volksgezondheid Jo Vandeurzen. Het label is een erkenning voor de inspanningen die we in Zoersel doen om het taboe op geestelijke gezondheidszorg te doorbreken en om mensen die psychisch kwetsbaar zijn te betrekken bij de dagelijkse gang van zaken.
Ik ben opgenomen in de psychiatrie. Ziet u hetzelfde wanneer u naar mij kijkt in de wereld buiten het domein? Wat weet u over mij? Daar moeten we het over hebben. Want ik ben niet de norm. Ik ben de uitzondering. Daarom nodig ik u uit. Op onze studiedag. Om te ontmoeten. Te spreken ... en samen het taboe te doorbreken.
Over enkele maanden opent in Sint-Antonius een sociale kruidenier. Zoerselaars met een erg beperkt inkomen kunnen hier (voor een beperkt bedrag) basisproducten, zoals voeding en producten voor persoonlijke hygiëne of schoonmaak, kopen aan extra voordelige prijzen. Aan de winkel grenst ook een ontmoetingsruimte waar men een praatje kan slaan bij een tas koffie of thee.
De vergrijzing neemt toe en de vraag naar ondersteuning groeit mee. Sommige senioren kunnen zelfstandig thuis blijven wonen dankzij gezinszorg, aanvullende thuiszorg of familie en omgeving die bijspringen. Voor sommige ouderen is dit niet mogelijk. Dan is wonen in een assistentiewoning of een woonzorgcentrum de meest kwaliteitsvolle oplossing. Maar hoe vindt u het aanbod dat het beste bij u past?
Gemeente & ocmw Zoersel sloot een akkoord met buurgemeente Malle, waardoor de Zoerselse Z|pas vanaf nu ook in Malle kan worden gebruikt en een gelijkaardige vrijetijdspas van Malle ook geldig is in Zoersel. Beide ocmw-raden keurden deze uitbreiding recent goed.
Woont u in Zoersel en zorgt u thuis voor uw zoon/dochter met een beperking? Dan kunt u bij gemeente & ocmw Zoersel een sociaal pedagogische toelage aanvragen. Ze bedraagt € 150 en wordt jaarlijks toegekend, als u een geldig attest kunt voorleggen.
Sinds woensdag kunt u in de patio van ons administratief centrum (Handelslei 167) bruikbare (winter)kleding achterlaten - liefst in dozen. Onze medewerkers van het ocmw zorgen er voor dat de kleding terechtkomt bij de vluchtelingen die in onze gemeente onderdak vinden. Het teveel aan kleding bezorgen we aan kringwinkel Rock en Blues in Malle.
Omwille van de blijvende toestroom van asielzoekers riep Fedasil in juli de steden en gemeenten op om, waar mogelijk, extra opvangplaatsen te voorzien. Gemeente & ocmw Zoersel wilde graag aan die oproep tegemoetkomen en ondernam onmiddellijk actie, mét resultaat! De ocmw-raad besliste gisteren namelijk om op zeer korte termijn acht extra opvangplaatsen te creëren, bovenop de 24 plaatsen die er al waren.
Ziek zijn kan een patiënt en zijn/haar omgeving zwaar vallen. Je wordt afgesneden van je vertrouwde gewoontes en moet leren omgaan met de zware diagnose en behandeling. Draagt u ook zorg voor iemand in uw omgeving die zorgbehoevend is? Dan nodigen wij u van harte uit op onze ‘dag van de mantelzorg’ op 7 mei.
Eind vorig jaar, toen het budget voor 2015 werd vastgelegd, was er al sprake om het voormalige ocmw-gebouw aan de Oostmallebaan te verkopen. Intussen gingen de ocmw-raadsleden akkoord met de verkoop aan vzw Kadodder, de thuisbegeleidsdienst die er nu gehuisvest is.
Vanaf maandag 30 maart kunt u uw kind inschrijven voor een nieuwe reeks van zwemlessen in het zwembad van Pulderbos. De Z|pas – die 50 % korting geeft op ontspannende, sportieve en culturele activiteiten – geldt voortaan ook voor die zwemlessen.
Vandaag eindigt de inleefweek van de armoede. Deze hield afgelopen week heel wat bekende en minder bekende Zoerselaars in de ban. Een symbolische dag want tegelijk is het vandaag Werelddag van verzet tegen armoede en sociale uitsluiting. Internationaal worden er dan acties opgezet om deze thema’s onder de aandacht te brengen. Ook u kunt uw bijdrage vandaag nog leveren door onze petitie te ondertekenen!
Mensen nemen al eeuwen de zorg op zich voor iemand die dat zelf niet meer kan. Vroeger bestond daar geen woord voor, maar vandaag de dag noemen we dit ‘mantelzorg’. Deze mensen leggen met hun goede zorgen als het ware een warme mantel om de zorgbehoevende heen. Omdat ze het verdienen, leggen wij de mantelzorgers eens goed in de watten!
Een kind met autisme opvoeden is vaak een moeilijke evenwichtsoefening. De ouders moeten telkens de aandacht verdelen tussen het kind met autisme en de andere gezinsleden.
Zoersel is een zorgende gemeente met een sociaal beleid dat niemand in de kou laat staan. Om die reden zullen wij nog dit jaar, als eerste gemeente in Vlaanderen, met de steun van de provincie Antwerpen starten met de opmaak van één intersectoraal zorgstrategisch plan voor de periode 2015-2020.
Het ocmw neemt het sociaal beleid van onze gemeente voor zijn rekening. De algemene doelstelling van het meerjarenplan is ambitieus: ‘Zoersel is een zorgende gemeente met een sociaal beleid dat niemand aan de kant laat staan en iedereen aanspreekt om deel te nemen aan de maatschappij’.
Nu donderdag, 17 oktober, is het internationale dag van verzet tegen armoede en sociale uitsluiting. Wereldwijd worden er dan acties opgezet om deze thema’s onder de aandacht te brengen. Symbolisch zullen ook wij die dag lakens uit het raam van ons administratief centrum hangen. Die lakens staan voor een ontsnappingspoging, in dit geval niet uit de cel, maar uit de armoede en sociale uitsluiting.
De gezelschapsdienst - een samenwerking tussen Landelijke Thuiszorg, gemeente & ocmw Zoersel en sociaal huis Malle - blaast dit jaar tien kaarsjes uit. Deze dienst is een initiatief waarbij vrijwilligers bij u thuis een ziek, bejaard of mindervalide familielid gezelschap komen houden, zodat u - als mantelzorger - even op adem kunt komen en wat tijd voor uzelf kunt nemen. Een erg waardevol initiatief dus.
De eerste permanente bewoners namen vorige maand reeds hun intrek in ons woonzorgcentrum, maar vanavond wordt het eigenlijke, officiële startschot gegeven van deze nieuwe zorginstelling - een zorginstelling die tot stand kwam dankzij de unieke samenwerking tussen enerzijds de publieke partner ‘gemeente & ocmw Zoersel’ en anderzijds de private partner ‘vzw Emmaüs’.
De vraag naar karweihulp in onze gemeente neemt jaar na jaar toe. Door het grote succes van onze karweidienst groeit het aantal karweien ons echter al een tijdje boven het hoofd. Daarom zal voortaan de KINA karweiploeg de vraag naar klussen van Zoerselaars op zich nemen.
Net voor het ingaan van de zomervakantie werd de laatste hand gelegd aan het gebouw, de tuin, parking en wegen van ons woonzorgcentrum. In de loop van afgelopen maand passeerden er vervolgens nog heel wat leveranciers de revue om van dit huis een echte thuis te maken. Overweegt u een verhuis naar het woonzorgcentrum voor uzelf of een familielid? Dit is zeker mogelijk!
Moeten er dringend een aantal energiebesparende werken uitgevoerd worden aan uw woning, maar wilt u daar geen dure lening voor afsluiten? Dan kunt u via intercommunale IGEAN een goedkope - en soms zelfs renteloze - energielening aangaan.
De naam ‘sociale dienst’ klinkt erg sociaal. En dat zijn de medewerkers ook, maar wat wil dat nu concreet zeggen? Toen vorige week het jaarverslag van de sociale dienst werd voorgesteld tijdens de ocmw-raad, viel nog maar eens op hoe divers het takenpakket van de medewerkers is.
U hebt het ongetwijfeld al wel ergens gehoord of gelezen: komende maandag, 3 juni, opent het Woonzorgcentrum Zoersel de deuren van zijn dagverzorgingscentrum. Vanaf maandag zal er dus heel wat bedrijvigheid zijn aan Kermisplein 9.
"Na het succesvolle jobevent eind januari mochten wij op 22 februari de sollicitatieperiode voor een job in het woonzorgcentrum afsluiten met maar liefst 897 kandidaturen", aldus de vzw. "Dit aantal overtreft al onze verwachtingen. Het lukt ons daardoor niet om alle CV’s door te nemen tegen 4 maart, zoals aangekondigd. We vragen u daarom nog eventjes geduld te hebben."
Droomt zoon of dochter ook al van de vakantie? Zoekt die misschien nog wat centjes die van pas kunnen komen tijdens Parkplezier, muziekfestivals of voor een reisje? Dan kan hij of zij misschien solliciteren voor een vakantiejob bij het ocmw of de dienst jeugd.
Afgelopen maandag was het de beurt aan de elf ocmw-raadsleden om hun eed als raadslid af te leggen tijdens de installatievergadering. Zij werden de week voordien verkozen door de gemeenteraadsleden.
Het nieuwe woonzorgcentrum aan het Kermisplein opent in 2013 zijn deuren en zorgt voor 100 nieuwe jobs. In het nieuwe huis kunnen zorgkundigen, woningassistenten, verpleegkundigen en paramedici aan de slag. Al wie wil solliciteren, komt er alles over te weten tijdens het jobevent van het woonzorgcentrum op donderdag 31 januari in het administratief centrum, Handelslei 167.
Wilt u mee kunst integreren in het woon- en zorgcentrum in Zoersel? Het decreet van 23 december 1986 bepaalt dat in alle openbare gebouwen (gesubsidieerd door de Vlaamse overheid) kunst, van een door Vlaanderen erkend kunstenaar, geïntegreerd moet worden. Sinds 1998 geldt die verplich-ting ook voor de welzijnsvoorzieningen: ziekenhuizen, rusthuizen, instellingen voor gehandicapten en … ook woonzorgcentra.
Vorig jaar startten de ruwbouwwerken van het woonzorgcentrum aan het Kermisplein in deelge-meente Zoersel. Het nieuwe woonzorgcentrum zal bestaan uit 72 woongelegenheden, acht plaatsen dagverzorging en tien plaatsen kortverblijf. Het wordt een thuis voor wie er straks woont en werkt. De bouwwerken van het woonzorgcentrum aan het Kermisplein schieten inmiddels goed op. "Het is dan ook logisch dat wij voortdurend uit verschillende hoeken vragen krijgen van kandidaat bewoners", zo vertelt ocmw-secretaris Kristof Janssens.
Tijdens de zomervakantie passen we de openingsuren van onze diensten aan. We merkten namelijk de vorige jaren dat er in juli en augustus weinig bezoekers ’s namiddags komen. Daarom sluit het administratief centrum in de namiddag, maar u kunt dan wel terecht in de antenne in Zoersel. Vanzelfsprekend kunt u ook in de voormiddag en tijdens de avondopeningen langskomen.