A  A  A  A 
nieuws rond gemeentebestuur
Het is even stil geweest rond de omleidingsweg rond Zoersel, maar achter de schermen werd er ijverig verder gewerkt. Voor de eerste spade in de grond geplant kan worden, moet het Agentschap Wegen en Verkeer eerst een aantal administratieve procedures doorlopen. Zo werd er een dossier opgestart om enkele buurtwegen te verleggen, vraagt de opmaak van de bouwaanvraag heel wat voorbereiding en zijn de onderhandelingen om enkele noodzakelijke gronden te verwerven nog lopende.
U voelt het, hoort het en kunt het al bijna ruiken: de zomervakantie is niet meer veraf! Tijdens de vakantie zullen de openingsuren van onze diensten er anders uitzien. Er staan ook een aantal feestdagen op de kalender waarop we sluiten. Opdat u niet tevergeefs voor een gesloten deur staat, geven we hier even een overzicht.
Gisteren (donderdag 20 april) werd de eerste CNG-wagen in ons wagenpark officieel ingehuldigd door schepenen Luc Kennis (schepen onderhoud infrastructuur) en Koen Paredaens (schepen milieu). Met de aankoop zetten we onze eerste stappen richting een duurzamer wagenpark.
De bouw van de school schiet goed op. De meiboom is geplant wat betekent dat het hoogste punt bereikt is en de ruwbouw klaar is. Het fijne metselwerk is af en bijna alle ramen en deuren zijn geplaatst. Met de afwerking ziet u de vormgeving en komt het echte beeld van de nieuwe school tevoorschijn.
De Vlaamse overheid en het gemeentebestuur willen graag weten hoe u over uw gemeente en uw buurt denkt. Is het bijvoorbeeld prettig wonen in uw buurt? Is er genoeg groen? Wat vindt u van uw woning? Doe mee aan de enquête en laat van u horen!
Gemeente & ocmw Zoersel vroeg vorig jaar een stedenbouwkundige vergunning aan voor de bouw van de nieuwe gemeenteschool in Halle en de bijhorende omgevingswerken. Omdat er in het dossier van de omgevingswerken onlangs nog enkele zaken wijzigden, werd nu ook het verkeerscirculatieplan van de schoolomgeving bijgestuurd.
In februari verhuist Lokale Politie Voorkempen de meerderheid van haar diensten naar het nieuwe complex in Brecht. U hoeft zich echter geen zorgen te maken. U kunt nog steeds terecht in de politiepost in het administratief centrum.
Na de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 sloten de partijen N-VA en CD&V een bestuursakkoord. Beide partijen vormen sinds de installatievergadering, van 2 januari 2013, de meerderheidscoalitie voor de legislatuur 2013-2018. Tussen N-VA en CD&V werd bovendien overeengekomen dat het mandaat van Bart Sebreghts zou eindigen na vier jaar en dat Tania Kohlen (N-VA) vanaf dan het mandaat van schepen zou opnemen.
Zoersel maakt, samen met 20 andere gemeenten deel uit van de Brandweer Zone Rand. De voltallige zoneraad van Brandweer Zone Rand heeft op 25 november, het budget 2017 unaniem goedgekeurd. De gemeenteraad van Zoersel heeft inmiddels, op 19 december, de gemeentelijke bijdrage voor de zone Rand vastgesteld.
De gemeenteraad van Zoersel keurde zopas het budget 2017 goed. Het budget geeft de te verwachten inkomsten en uitgaven weer voor volgend jaar. Het geeft dus een goede inkijk op de plannen van het bestuur.
Onze gemeente is opgedeeld in vijf wijken, elk met zijn eigen wijkinspecteur. Om een betere dienstverlening te garanderen, besloot de Lokale Politie Voorkempen om - in heel de zone - de wijken te verkleinen en extra wijkinspecteurs in te zetten.
Hou zaterdag 10 en/of zondag 11 december alvast vrij in uw agenda, want dan organiseert gemeente & ocmw Zoersel, samen met enkele Zoerselse verenigingen, wereldraad Zoersel en welzijns- en gezondheidsraad Zoersel, de 20ste editie van haar cadeau- en kerstmarkt ‘over de grenzen heen’.
Eind mei van dit jaar onderschreef onze burgemeester Liesbeth Verstreken, in naam van gemeente & ocmw Zoersel, al een engagementsverklaring om zich in te zetten voor de 17 nieuwe duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN. Op 21 november volgde de logische volgende stap, en werd het burgemeestersconvenant voor klimaat en energie - zoals beslist op de gemeenteraad van september - ook daadwerkelijk ondertekend.
Vijf jaar geleden, op 20 oktober 2011, ondertekende gemeente & ocmw Zoersel een stedenbandovereenkomst met Bohicon in Benin. Sinds de ondertekening is er – hier in Zoersel en ter plaatse in Afrika – hard gewerkt rond verschillende activiteiten, initiatieven en projecten. We geven u graag een stand van zaken.
Gemeente & ocmw Zoersel gaat op zoek naar een nieuwe bestemming voor het kasteel Halle Hof. Bent u kandidaat om het Halse kasteel een nieuwe (duurzame) invulling te geven? Dan kunt u de locatie vanaf vandaag (18 november) via uw vastgoedmakelaar bezichtigen.
Al sinds begin 2008 streeft onze politiezone Voorkempen naar één centraal gebouw waar alle diensten ondergebracht kunnen worden. Begin volgend jaar is het zo ver. Dan verhuizen ze naar het gloednieuwe complex aan de Vaartdijk in Brecht. Meer dan 140 medewerkers zullen er hun intrek nemen.
In augustus start in de Achterstraat (Sint-Antonius) de bouw van nieuwe appartementen. In het belang van de veiligheid wordt een deel van de straat van 1 augustus tot 31 december 2016 verkeersvrij gemaakt. Er wordt een omleiding voorzien.
‘Villa Markey’ is de woning met gronden die de gemeente heeft geërfd van actrice Yolande Markey (1932-2013), die er veertig jaar woonde. De omgeving rond de villa krijgt weldra een grondige opknapbeurt. Vanaf 15 augustus zullen in de tuin en het bos een aantal werken starten voor het beheer van de gronden.
Zoals u ongetwijfeld weet, telt onze deelgemeente Halle momenteel één gefusioneerde basis- en kleuterschool, verspreid over twee verschillende locaties. Bedoeling is een nieuwbouw te realiseren op één adres. Het gemeentebestuur besloot in 2010 om, daaraan gekoppeld, meteen ook de overige gemeenschapsinfrastructuur in het dorp van Halle eens onder de loep te nemen. Sommige gemeenschapsgebouwen zijn immers aan verbetering toe. Intussen werden er reeds heel wat stappen gezet en wordt het project alsmaar concreter. Meer zelfs: als alles volgens plan verloopt, wordt nog deze zomer gestart met het eerste deelproject, namelijk de bouw van de nieuwe school en sporthal.
Afgelopen dinsdag werd ons land opgeschrikt door de gruwelijke aanslagen in Brussel. Uit respect voor de slachtoffers en hun families hielden ook de medewerkers en aanwezige raadsleden van gemeente & ocmw Zoersel één minuut stilte ter nagedachtenis. De vlaggen hangen halfstok tijdens deze dagen van rouw. En ook in de rest van Zoersel is de solidariteit groot. Heel wat Zoerselaars staken deze week kaarsjes aan om hun medeleven te betuigen. Samen zijn we sterk.
Door de nieuwe GAS-wetgeving van 2013 en 2014 hebben ook de vier gemeenten binnen de politiezone Voorkempen (Brecht, Malle, Schilde en Zoersel) het GAS-reglement moeten aanpassen.
Moet u tijdens de kerstvakantie in ons administratief centrum (Handelslei 167) zijn? Houd dan rekening met de volgende sluitingsdagen: donderdag 24 december (‘s namiddags en ’s avonds), vrijdag 25 december, donderdag 31 december (‘s namiddags en ’s avonds) en vrijdag 1 januari.
Het Lindepaviljoen wordt binnenkort volledig vernieuwd. De 800 jaar oude Lindeboom krijgt daarbij de hoofdrol in een interactieve multimediashow, waarbij de Linde u zelf haar levensverhaal vertelt.
De plannen voor de nieuwe school in Halledorp worden stilaan concreter. Daaraan wordt meteen een planning op lange termijn voor de overige gemeenschapsinfrastructuur gekoppeld. Wij geven u graag een stand van zaken.
Niets zo jammer als uw reis moeten uitstellen omdat u voor de kinderen geen (geldig) identiteitsbewijs hebt. Wist u bijvoorbeeld dat u ook in onze buurlanden al een kids-ID nodig hebt en dat die voor sommige landen nog zes maanden geldig moet zijn?
Een aantal diensten van de brandweer zijn dit jaar niet meer gratis. Zo betaalt u bijvoorbeeld voor het verdelgen van wespennesten 25 euro. Dit komt door de brandweerhervormingen en de gelijkschakeling van de verschillende vergoedingsregelingen.
Van 3 tot 11 februari 2015 ging een delegatie van Zoersel naar een internationaal congres in Bohicon (Benin): ‘Journées de la Coopération Décentralisée 2015’. Onze delegatie bestaat uit burgemeester Liesbeth Verstreken, schepen voor ontwikkelingssamenwerking Koen Paredaens en Noord-Zuidconsulent Erik Fuhlbrügge.
De gemeenteraad boog zich in de decemberzitting van afgelopen woensdag over het budget voor 2015 en het bijhorende meerjarenplan 2015-2019 en keurde beide - met 17 stemmen voor en 4 tegen - goed. Opvallend is de belangrijke stijging van de dotatie aan de politiezone en de bijdrage aan de brandweerzone, die we voor de eerste maal betalen.
Gemeente & ocmw Zoersel draagt toegankelijkheid hoog in het vaandel. We willen er dan ook voor zorgen dat al onze gemeentelijke gebouwen toegankelijk zijn voor iedereen. Vaak doen er zich echter problemen voor die u niet opmerkt als u zelf niet in een rolstoel zit, slechtziend bent ... Om die reden startte in april van dit jaar een werkgroep met een inventarisatieproject.
U leest het goed: weldra verschijnt onze 500ste digitale nieuwsbrief en dat kunnen we niet zomaar laten passeren. We willen dit op gepaste wijze vieren en alle lezers bedanken! Als u abonnee bent kan u deelnemen aan onze lezerswedstrijd en heel wat leuke prijzen winnen.
De gemeenteraad wil te weten komen of de oprichting van een autonoom gemeentebedrijf belangrijke financiële besparingen zou kunnen opleveren voor het beheer van recent gerealiseerde gebouwen (bijvoorbeeld de nieuwe bibliotheek, de Vleugel …) of andere projecten.
Op dinsdagavond kunt u de sfeer gaan opsnuiven op de zomerbuurtbabbel in uw buurt. Het principe is eenvoudig: het gemeentebestuur zorgt voor tafels en stoelen, en enkele buurtbewoners bemannen de tapkraan.
U vertrekt weldra op reis binnen Europa? Dan hebt u voor uw kinderen een Kids-ID nodig. Zo’n Kids-ID kost 6,10 euro, is drie jaar geldig en moet minstens veertien dagen voor vertrek aangevraagd worden in het administratief centrum.
Op zondag 25 mei 2014 trekken we opnieuw naar de stembus. Dat weet u. Maar dit keer moet u drie maal uw stem uitbrengen, namelijk voor het Europese parlement, de kamer van volksvertegenwoordigers (federale parlement) en het Vlaamse parlement.
Pascale Loveniers (N-VA) nam ontslag als schepen. Zij blijft wel zetelen als gemeenteraadslid. Tania Kohlen (N-VA), reeds waarnemend schepen voor Pascale Loveniers, werd definitief aangesteld als schepen en legde de eed af.
Gaat u tijdens de paasvakantie op zoek naar de zon of de sneeuw? Zorg er dan voor dat u tijdig alle nodige reisdocumenten aanvraagt. Voor een identiteitskaart, kids-ID en reispas kunt u terecht in het administratief centrum, Handelslei 167, Zoersel.
Onze medewerkers vragen uw telefoonnummer, gsm-nummer en e-mailadres. Zo kunnen we u per sms of mail op de hoogte brengen van de dienstverlening.
Op 12 november is onze gemeente van start gegaan met de biometrische paspoorten, zoals Europa voorschrijft. Biometrische paspoorten bevatten persoonlijke data zoals vingerafdrukken en zijn gemaakt om fraude en manipulatie tegen te gaan.
nieuwe schepen 30/08/2013
N-VA-schepen Pascale Loveniers is al een tijdje afwezig omwille van medische redenen. Tania Kohlen (eveneens N-VA) zal haar tijdens haar afwezigheid vervangen. Zij legde dinsdag tijdens de gemeenteraad de eed af als schepen.
Dit voorjaar besloot het gemeentebestuur om een private overnemer te zoeken voor kinderdagverblijf Stekelbees (het vroegere Teuntje), en die werd intussen gevonden! Samantha Keppens zal in deze ruimte vanaf 1 oktober een nieuw, regulier kinderdagverblijf starten, genaamd ‘De Ravottertjes’.
Het postpunt in deelgemeente Zoersel is op dit moment in het Lindepaviljoen gevestigd. Maar omdat er volop gesleuteld wordt aan de toekomst van de antenne, ging Bpost alvast op zoek naar een nieuwe locatie. Die hebben zij inmiddels gevonden.
… mijn identiteitspapieren. Hebt u een reis naar het buitenland gepland, kijk dan zeker de geldigheid van uw identiteitspapieren na. U krijgt immers geen verwittiging wanneer u een nieuwe reispas of kids-ID nodig hebt.
Afgelopen dinsdag werden de beleidsintenties van de meerderheidspartijen NV-A en CD&V besproken. Bent ook u benieuwd naar wat het huidige bestuur de komende zes jaar wil verwezenlijken? Dan kunt u hier de volledige beleidsintenties erop nalezen.
Zoals de meeste gemeentes in Vlaanderen moet ook Zoersel rekening houden met dalende inkomsten. De belastingspercentages voor de aanvullende personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing blijven op het lage niveau van de afgelopen jaren. Zo zitten we nog steeds in het koppeloton - wat goed is voor ieder van u. Maar dit aanhouden op termijn is alleen mogelijk door efficiënter te werken en door de dienstverlening te evalueren en waar kan te rationaliseren. Daarom heeft het college beslist om de dienstverlening vanaf 15 juli te centraliseren in het administratief centrum. Het aantal bezoekers in de antennes in Halle en Zoersel was te gering om de uitbatingskosten nog te verantwoorden. Voor Teuntje wordt een privaat overnemer gezocht omdat de oorspronkelijke af-en-toe opvang meer en meer is geëvolueerd naar een reguliere opvang.
Het was een goedgevulde agenda, afgelopen dinsdagavond op de gemeenteraad. Er werd onder meer een nieuwe gemeenteraadsvoorzitter gekozen en het budget voor 2013 werd voorgesteld en goedgekeurd.
Hebt u een buitengewone interesse in sport of cultuur? Bent u een expert op het gebied van milieu? Wilt u graag mee zijn met het gemeentelijke jeugd-, welzijns- of derde wereldbeleid? Of zet u zich liever in voor de Zoerselse senioren? Dan willen we u graag betrekken bij de beleidsvoering. Via verschillende adviesraden kunnen niet alleen Zoerselse verenigingen maar ook individuele burgers hun zegje doen.
Net zoals in de rest van ons Belgenland werd ook in Zoersel op 14 oktober 2012 een nieuwe bestuursploeg verkozen. Zo’n 15.000 kiezers trokken die dag naar de stembus om hun stem uit te brengen. Afgelopen woensdag legden de 27 gemeenteraadsleden hun eed af. Zij zullen Zoersel de komende zes jaar besturen.
Vorige week kwamen N-VA en CD&V tot een akkoord om samen een coalitie te vormen. Dat uittredend burgemeester Katrien Schryvers de fakkel doorgeeft aan Liesbeth Verstreken raakte ook bekend. Maar gisteren stelden de coalitiepartners ook de overige schepenen en hun bevoegdheden voor. Lees meer ...
Zoersel kiest 19/10/2012
Het was moeilijk om er naast te kijken de afgelopen week: de lokale verkiezingsuitslagen. Wat onze gemeente betreft werd N-VA de sterkste partij met 35,67 % van de stemmen, goed voor twaalf zetels in de Zoerselse gemeenteraad. Zij werden met 28,6 % gevolgd door CD&V, die daarmee negen zetels in de gemeenteraad behoudt. In 2006 was het kartel N-VA/CD&V in Zoersel samen goed voor elf gemeenteraadszitjes.
Het gemeente- en ocmwbestuur organiseert jaarlijks een quiz voor een goed doel. Dit keer voor Zoersel-Crucea en voor het Kerstfonds voor 75-plussers. Kandidaten moeten er nu wel heel snel bij zijn. Het is immers een bijzondere editie. De gemeente- en ocmwquiz is meteen een opwarming voor de preselecties van de ‘Slimste Gemeente van Vlaanderen’.
Op 14 oktober moet u gaan stemmen. Maar voor wie? "Voor de gemeenteraad, uiteraard." En voor wie nog? Dit antwoord blijven velen schuldig. U moet ook stemmen voor de provincieraad (en burgers van de stad Antwerpen ook voor de districtsraad). Logisch misschien dat velen dit niet meteen weten. De provincie is niet zo gekend ...
De meeste kiezers hebben al ervaring met digitaal stemmen, maar nu zijn er nieuwe stemcomputers en is de procedure een beetje veranderd. De belangrijkste wijziging is dat de computers aanraakschermen hebben ...
Op 14 oktober 2012 gaan we met zijn allen naar de stembus om een nieuwe gemeenteraad en provincieraad te kiezen. Wellicht hebt u vragen over het verkiezingsgebeuren. Mag ik stemmen? Voor wie kan ik stemmen? Hoe stel ik me kandidaat? Hoe geef ik een volmacht en wat heb ik nodig? Welke regels gelden? Waarop moet ik letten als kiezer, kandidaat of lid van een bureau? Voor alle informatie over de verkiezingen kunt u terecht op www.vlaanderenkiest.be, de officiële verkiezingswebsite van de Vlaamse Overheid
Tijdens de zomervakantie passen we de openingsuren van onze diensten aan. We merkten namelijk de vorige jaren dat er in juli en augustus weinig bezoekers ’s namiddags komen. Daarom sluit het administratief centrum in de namiddag, maar u kunt dan wel terecht in de antenne in Zoersel. Vanzelfsprekend kunt u ook in de voormiddag en tijdens de avondopeningen langskomen.