A  A  A  A 
Nieuws rond afval
Een nieuw jaar. Dat betekent ook een nieuwe reeks gratis huisvuilzakken! Net zoals vorig jaar kunt u, of één van uw officieel inwonende gezinsleden, aan de hand van de identiteitskaart uw gratis huisvuilzakken komen afhalen bij het onthaal van ons administratief centrum of in één van de drie bibliotheken, en dit vanaf maandag 25 januari.
Na een eerste golf in maart 2015 start op 1 oktober de tweede golf van de 30 dagencampagne. Deze keer kunt u kiezen voor 30 dagen voedselwinst of 30 dagen dingen delen.
Noteer in uw agenda dat de gft+-ophaling van 22 juli in Halle wordt verschoven naar zaterdag 25 juli!
"Op hele warme dagen krijgen de afvalophalers de toestemming om vroeger met de ophaalronde te starten", zo meldt Igean.
Sinds een tweetal weken vindt u, zowel op de oude als op de nieuwe begraafplaats in Zoersel, een ‘hutje’ met tuingereedschap. Gemeente & ocmw Zoersel wil u graag helpen om het grafmonument van uw dierbare(n) netjes te houden en stelt daarom dit materiaal ter beschikking.
Truvo, de uitgever van de telefoonboeken - witte en gouden gids – wil mee aan het milieu werken en overbodig drukwerk vermijden. Hij wil voorkomen dat de telefoonboeken worden bedeeld aan niet-gebruikers.
U koopt een oudere woning maar bij de (her-)aanleg van het terras ontdekt u dat er nog een oude stookolietank in de grond steekt. Deze wordt echter al jaren niet meer gebruikt. Wat nu? De tankslag biedt u de oplossing.
Om praktische redenen hebben IGEAN - de intercommunale die de afvalophaling regelt - en de gemeente, in overleg met de ophaler, beslist om de pmd- en restafvalophaling in Sint-Antonius en Zoersel niet op woensdag 8 april, maar wel op zaterdag 11 april uit te voeren. Jawel u leest het goed, een zaterdag.
Kunt u ook zo genieten van een wandeling of een fietstochtje langs het platteland? Landbouw en recreatie gaan dan ook perfect hand in hand, al willen onze landbouwers u toch vragen rekening te houden met een aantal belangrijke aandachtspunten.
U hebt het ongetwijfeld ook al meegemaakt: u staat ’s ochtends op en u hoort de vuilniswagen voorbijrijden. U springt nog snel in uw schoenen en rent in uw pyjama naar buiten, maar u bent net te laat. Weet dan dat onze afvalophalers vanaf 6 uur aan uw deur kunnen staan.
Een nieuw jaar. Dat betekent ook een nieuwe reeks gratis huisvuilzakken! U ontvangt per gezinslid vier huisvuilzakken, gebaseerd op de gezinssituatie van 1 januari 2015. Net zoals vorig jaar komt u, of één van uw officieel inwonende gezinsleden, aan de hand van de identiteitskaart uw gratis huisvuilzakken afhalen bij het onthaal van het administratief centrum of in één van de bibliotheken.
Het vriesweer kan problemen veroorzaken bij de ophaling van het afval. Indien het afval niet werd opgehaald, vragen wij u het afval terug binnen te nemen en dit bij de volgende ophaling opnieuw aan te bieden.
Afvalverwerkingservice Sita, die in Zoersel instaat voor de glasophaling, laat ons weten dat ze te kampen hebben met een vrachtwagenpanne. Daardoor zal een deel van de glasophaling in deelgemeente Halle verschuiven van woensdag naar donderdag. U mag uw glasbak dus gewoon buiten laten staan. Hij zal dan donderdag geledigd worden.
Intercommunale IGEAN laat ons net weten dat de staking wel degelijk gevolgen heeft voor de afvalophaling. In de deelgemeenten Zoersel en Sint-Antonius zal uw restafval- en pmd-zak woensdag opgehaald worden in plaats van vandaag. Het is dus aangewezen om uw vuilniszakken terug binnen te halen en dinsdagavond of woensdagochtend opnieuw aan de straatkant te plaatsen. In Halle wordt alles gewoon, zoals gepland, morgen (dinsdag) opgehaald.
Wilt u graag handige tips om thuis energie te besparen zonder al veel moeite? Laat u dan informeren op donderdag 18 december 2014 door enkele energiespecialisten van de Bond Beter Leefmilieu.
De intergemeentelijke vereniging IGEAN koopt compostbakken aan om die op haar beurt via de kringloopparken te verkopen aan de inwoners. Omdat de aankoopprijs van de nieuwe compostbakken is gestegen, zal ook de verkoopprijs licht stijgen vanaf 1 januari 2015.
Wist u dat gebruikt frituurolie of -vet een tweede leven krijgt aan de pomp? Want als u ze naar het kringlooppark brengt, wordt de olie verwerkt tot biodiesel. Het kost u niets en u bent in één moeite verlost van uw afvalprobleem. Tegelijk zorgt u voor een schoner milieu. Over een tankbare oplossing gesproken.
Vanaf 1 juli worden zaklampen niet langer ingezameld door Bebat maar door Recupel. De batterijen mag u dus bij Bebat deponeren, de zaklamp zelf sorteert u bij het klein elektro!
Hebt u thuis nog een oud koffiezetapparaat, mixer of stofzuiger staan? Breng het zeker déze week naar het Recupel inzamelpunt.
Dit weekend - 22 en 23 maart - vindt de zwerfvuilcampagne ‘Let’s do it Belgium’ plaats. Schrik dus niet als u dit weekend een groep enthousiaste vrijwilligers met grijper en vuilniszak ziet verschijnen. Of beter nog, doe gewoon mee.
Rondslingerende peuken, flessen, papiertjes ... Ergert u zich ook blauw aan zwerfvuil en wilt u wel eens zelf de handen uit de mouwen steken? Noteer dan alvast 22 en/of 23 maart in uw agenda. U zorgt voor een aantal vrienden, wij zorgen voor het materiaal.
De ophalers willen zoveel mogelijk de verkeersdrukte en de files vermijden. Dit kan alleen als zij vroeger starten en soms ook later werken.
U ontvangt per gezinslid vier huisvuilzakken, gebaseerd op de gezinssituatie van 1 januari 2014.
De Vlaamse overheid heeft nu een nieuw plan uitgetekend voor huishoudelijk afval en uw mening telt. U kunt het nieuwe plan inkijken tot eind februari...
Gekoppeld aan het meerjarenplan en het budget, zullen er vanaf 1 januari 2014 een aantal zaken wijzigen.
De politiezone Voorkempen wil - net zoals vorig jaar - samen met haar vier gemeenten (waaronder Zoersel) werken rond actiepunten uit het Gemeentelijk Administratief Sanctiereglement (GAS). Zo zal tussen september en december extra toegezien worden op inbreuken en overlast rond zwerfvuil, sluikstort, afvalverbranding en -inzameling.
Afgevallen bladeren ontbinden traag tot voedsel voor planten en zelfs voor sommige dieren. Waarom zou u ze dan afvoeren? Ze behoren namelijk tot onze natuurlijke kringloop. Is de hoeveelheid blad van laanbomen op openbaar domein toch wat groot om gewoon te laten liggen? Dan kunt u die bladeren in de bladkorven verzamelen. Sinds half deze week worden de korven geïnstalleerd.
Vanaf 28 oktober zal uw gft+-afval gewogen worden en betaalt u onder meer voor het gewicht afval dat u aanbiedt. U hoeft dus niet langer een label aan uw container te hangen. Als u zo’n gft+-container met chip hebt, dan hebt u afgelopen week een brief ontvangen met daarin meer uitleg.
Vorig jaar kreeg u een nieuwe gft+-container om te gebruiken. Op hetzelfde moment startte een proefperiode om de nodige gegevens te verzamelen om onder meer een nieuw tarief vast te stellen. Die proefperiode zit er nu op en vanaf 28 oktober 2013 werkt onze gemeente met het nieuwe systeem waarbij uw gft+ gewogen wordt.
Iedereen weet hoe hij zijn pmd moet sorteren… of toch bijna iedereen. Om u te helpen bij de sortering stuurt IGEAN begin september jobstudenten op pad. Zij zullen vóór de ophaling in enkele straten de aangeboden pmd-zakken op zichtbare afwijkingen controleren.
vergeet uw label niet 02/09/2013
Heel wat mensen contacteren ons met de vraag of ze nog steeds een label aan hun gft+-container met ingebouwde chip moeten hangen. In afwachting van een tariefbepaling - u zal immers betalen naargelang de hoeveelheid gft+ die u aanbiedt - blijft het antwoord op die vraag ‘ja’.
U kunt de strijd tegen borstkanker op veel manieren steunen. Zelfs door uw taxushaag te snoeien want de opbrengst van dat snoeisel gaat naar de borstkliniek van AZ Sint-Jozef en AZ Klina. Breng uw snoeisel vanaf 15 juni naar het kringlooppark.
Ongeveer een jaar geleden kreeg u een nieuwe gft+-container als u dat wenste, eentje met een ingebouwde chip. Die chip zou ervoor zorgen dat u in de toekomst betaalt naargelang de hoeveelheid gft+ die u aanbiedt. De proefperiode om de nodige gegevens te verzamelen, om onder meer een tarief te kunnen vaststellen, zit er intussen op.
De weg naar het kringlooppark ziet er niet altijd even fraai uit. Plastic, karton, piepschuim, bladeren, takken, enzovoort, allemaal afval dat op de rijweg of in de bermen terechtkomt. Regelmatig moeten gemeentewerkers uitrukken om alles op te ruimen.
Vanaf nu kunt u op verschillende plaatsen in Zoersel terecht met dopjes van drankflessen. Niet alleen op het kringlooppark, maar ook in het administratief centrum, de antennes, de bibliotheken en verschillende scholen, waaronder gemeentelijke basisschool de Kiekeboes.
Omwille van de hevige winterprik wordt het restafval en het PMD in deelgemeente Halle vandaag niet opgehaald, zo laat intercommunale IGEAN weten.
De jacht op rondslingerende sigarettenpeuken, lege blikjes, flessen, snoeppapiertjes, … is weer geopend! Samen met gemeentebesturen uit meer dan vijfennegentig landen roepen ook wij u op om in het weekend van 16 en 17 maart het zwerfvuil aan te pakken.
Het gemeentebestuur deed u al enkele jaren gratis huisvuilzakken cadeau bij het begin van ieder nieuw jaar. U ontving daarvoor een nieuwjaarsbrief met een strookje voor uw huisvuilzakken. Dit jaar is deze brief echter wat langer onderweg, maar het staat wel al vast dat u opnieuw gratis huisvuilzakken zult krijgen. Hoe dat precies zal verlopen, of wanneer, zult u binnenkort vernemen.
Op de komende recepties zullen ongetwijfeld een aantal flessen gekraakt worden. Laat het dan vooral smaken, maar hou ook de kurken stoppen bij en geef ze een tweede leven door ze in de stoppenton te gooien of breng ze binnen bij het kringlooppark.
Vandaag was het uitzonderlijk markt in Zoersel, omdat de eerste dinsdag van januari op nieuwjaarsdag valt. Maar vandaag is het ook glasophaling in deelgemeente Zoersel. Door deze samenloop heeft de ophaler Sita, Voorne en enkele zijstraten niet kunnen bedienen.
Wat u zeker moet weten bij zo'n weer als dit: onze strooiploeg staat voor u klaar, u moet zelf strooien voor uw deur, het afval wordt mogelijk later opgehaald ...
Zwerfvuil, het blijft - jammer genoeg - een probleem van alle tijden. Het opruimen ervan kost bovendien niet alleen veel geld, maar het vraagt ook heel wat tijd en inzet van mensen én middelen. Om dit alles doelgericht en efficiënt te kunnen aanpakken, heeft het gemeentebestuur enerzijds een nieuwe veegwagen aangekocht en anderzijds het ledigen van de zwerfvuilbakjes opnieuw zelf in handen genomen.
Sigarettenpeuken, snoeppapiertjes, lege blikjes, kauwgom? Afval hoort thuis in een afvalbak, niet op de openbare weg of in het park. Gooit u afval op de straat, dan kunt u beboet worden. Laat u na een verhuis of verbouwing resten achter op de stoep, het fietspad of de rijweg? Ruim ze dan meteen op. Zo houdt u de straat mee schoon.
Plastic, metaal en drankkartons (PMD) sorteren kan iedereen? Toch niet, zo blijkt uit cijfers van de intercommunale Igean. Het ‘PMD-residu’, dat is wat niet in de blauwe zak thuishoort, is nog te hoog in het werkingsgebied van Igean, waartoe ook Zoersel behoort. Igean probeert op verschillende manieren de situatie te verbeteren. Zo moet de ophaler een rode sticker op de PMD-zak kleven als hij een afwijking vaststelt. De blauwe zak blijft dan staan.
vergroot de hoop 04/07/2012
Wist u dat in taxussnoeisel een actief bestanddeel zit dat verwerkt wordt in heel wat kankermedicijnen? Voor 1 kg van dit bestanddeel, baccatine, is maar liefst 12 ton snoeisel nodig. Da’s een hele hoop. Uw hulp is dus meer dan welkom om de strijd tegen kanker aan te gaan.
In honderd Vlaamse gemeenten maken de compostmeesters zich op voor de negende ‘Juni Compostmaand’. Compostgebruik staat dit jaar centraal, zowel gebruik van thuiscompost als gebruik van professionele compost. Kringlooptuinieren raakt dankzij de inspanningen van compostmeesters, gemeenten, intercommunales, OVAM en Vlaco steeds meer ingeburgerd. Samen met de gemeente of intercommunales organiseren de compostmeesters demonstraties, workshops, tentoonstellingen, opentuindagen, fietstochten en andere activiteiten.
In februari kreeg u via een brief de vraag om uw keuze te maken in verband met een nieuwe gft+-container met een ingebouwde chip. De bestaande groene containers maken namelijk plaats voor ‘slimme’ containers die heel precies weten hoeveel gft+-afval u aanbiedt. Die nieuwe container wordt begin mei bij u geleverd - tenzij u ervoor geopteerd hebt geen nieuwe container aan te vragen uiteraard.
Tijdens de voorbije veertien dagen hebt u normaal gezien een brief in uw bus gehad met een voorstel voor uw nieuwe gft+-container. Binnenkort worden die nieuwe containers geleverd en start de proefperiode. De voorbije dagen kreeg onze milieudienst hierover een aantal vragen, waarop we u hier graag het antwoord meegeven.
Sigarettenpeuken, drankflessen, lege blikjes, kartonnen dozen … Afval in de bermen is voor velen onder u ongetwijfeld een bron van ergernis, en zeker wanneer het uw eigen straat of buurt ontsiert. Daarom is het in Zoersel menens en zeggen we "neen" tegen het zwerfvuil. Met een frisse, nieuwe campagne én uw hulp willen we deze ergernis aanpakken. Noteer zondag 25 maart alvast in uw agenda!
milieudienst
administratief centrum
Handelslei 167, 2980

  Δ melding processierupsen 
  Δ melding wespennest
  Δ online afvalkalender