Nieuws rond wegenwerken
U hebt waarschijnlijk al gemerkt dat er in Schilde druk gewerkt wordt aan de Turnhoutsebaan (N12). Volgende week - op 7, 8 en 9 augustus - wordt de Turnhoutsebaan tussen Zoersel en Schilde volledig afgesloten in beide rijrichtingen voor een volgende fase van de wegenwerken.
Werken en verkeershinder

! Klik hier op www.geopunt.be voor een overzicht van de verkeershinder in Zoersel  en/of Vlaanderen. 
Klik hier voor een kaartje van de werken van Eandis.

buldozer

projecten en werken in uitvoering

 • Bouw van 40 sociale woningen in de wijk Het Kloosteer. Presentatie van 02/12/2015
 • Ruimen van grachten 2016:
  Pidpa ruimt jaarlijks een deel van de grachten op ons grondgebied. Hiertoe is Zoersel ingedeeld in 16 zones en elke straat van Zoersel is toegewezen aan zo één zone. De zones zijn aangeduid met romeinse cijfers (I, II, III, IV, V, VI, VIIA, VIIB, VIII, IX, X, XIA, XIB,XII, XII en XIV). De aanduiding Cat II, III, ... heeft te maken met de kwaliteit van het slib van de grachten.
  Dit jaar zijn de 6 geel aangeduide zones (IV, VI, VIIA, XIB, XIII en XIV) aan de beurt voor ruiming- zie kaart.
 • Bouw nieuwe school en sporthal
 • Rioleringswerken Priorijlaan, Monnikenheide, Boerenkrijglaan, deel Jagersdreef en deel Monnikendreef - presentatie bewonersvergadering op 05/07/2016 
  - hoe afkoppelen (filmpje youtube)
  Op 12 september 2016 begint de aannemer met het vrijmaken van de rooilijnen en 2 weken later beginnen de nutsmaatschappijen met het aanpassen en verleggen van hun leidingen.
  Na de winter van 2017 beginnen de eigenlijke rioleringswerken.
         
            
                
Diverse nutsmaatschappijen vernieuwen constant hun kabels en leidingen (bv. oude gasbuizen worden vervangen, ...) Daarvoor kunnen de bermen in sommige straten tijdelijk opengelegd worden.  

plannen

geplande projecten

 

omleidingsweg rond Zoersel 

 

 
Klik hier op www.wegenenverkeer.be/wegenwerken voor een overzicht van de verkeershinder op gewest- en autosnelwegen.

planning infrastructuur
administratief centrum
Handelslei 167, 2980