A  A  A  A 
Heraldiek en oorsprong van wapenschilden
de heraut en het ontstaan van de wapenkunde

In de West-Europese middeleeuwen bekleedde de heraut een zeer belangrijke functie. Naast een sociale functie als ceremoniemeester van de tornooispelen en de ridderfeesten, kende hij als geen ander het protocol en de hiërarchische geplogenheden. Hij was dus perfect op de hoogte van de adelrechten, de afstammingshistories van (adellijke) families met de daarbij horende emblemen op schilden, helmversierselen, kroon, helmteken, ordeteken, wapenkreet, helmkleed, enzovoort.
De herauten waakten over dit alles en vanaf het midden van de 12de eeuw hebben zij alles genoteerd en gecodeerd. Er was een norm en zo was meteen de heraldiek of wapenkunde geboren.


heraldiek


De oorsponkelijke functie van het wapen was een veldteken dat strijders van ver konden herkennen. Deze functie bepaalde de regels van de heraldiek. De kleuren in de wapenkunde zijn gebaseerd op eeuwenoude benamingen en zwart-wit arceringen. De archaïsche benamingen werden gebruikt bij het wapen, zo werd bijvoorbeeld een rode kleur, keel genoemd.


onderscheid tussen wapenbeschrijving (blazoenering) of wapenkunst (afbeelden van wapens)

De wapenkunst gaat uit van een metaalkleurig schild (goud of zilver) waarop een of meerdere emblemen in email of kleur werden aangebracht. Dat was vooral praktisch bij de herkenbaarheid van de beschermende uitrusting - oorspronkelijk immers bedoeld als oorlogsinstrument - zeker bij een gesloten helm.


van krijgsheraldiek naar een papieren heraldiek

Het geheel van de emblemen vormde een onderscheidingsteken voor een natie, een leger, de overheid, een geslacht, een familie, een stam, een persoon ... Ook nu nog worden officiële stukken met een afdruk van een staatswapen of gemeentewapen bekrachtigd. Stempels en zegels, zelfs stickers nemen de functie van de - in warme was gedrukte - zegelring over. De krijgsheraldiek is dus overgestapt op een papieren heraldiek.
actueel
openingsuren van 1 juli tot en met 31 augustus
Tijdens de zomermaanden is het administratief centrum (Handelslei 167) enkel open in de voormiddag, van 8.30 tot 12.30 uur (maandag tot en met vrijdag).
Op donderdagavond kunt u ook bij ons terecht van 17 tot 20 uur.

Het vrijwilligerspunt is open op maandagnamiddag van 13.30 tot 16.30 uur
op 24 en 31 juli en op 7, 14, 21 en 28 augustus.

GRUP omgeving vliegveld Malle - geen plan-MER nodig
De Vlaamse Regering besliste in 2013 om buiten gebruik gestelde militaire domeinen een herbestemming te geven. Het gaat over zo’n 70 domeinen, en het militair domein met vliegveld in Oostmalle is daar eentje van. Een plan-Mer is echter niet nodig. Lees hier meer.


zomerwerking 2017 - klik hier

                                   

 


In de kijker