A  A  A  A 
Nieuws
De gemeenteraad besloot op 25 april om de site ‘De Blokskens’ uit de Publiek-Private Samenwerking voor Halledorp te halen en over te dragen aan IGEAN Dienstverlening. Samen met hen wil het gemeentebestuur hier een project van betaalbaar wonen realiseren. In aansluiting hierop werd dinsdag een algemene afsprakennota rond woonprojecten goedgekeurd.
4 voor 12 25/09/2017
Een aantal signalen kunnen erop wijzen dat het niet goed gaat met iemand. Zeker wanneer meerdere signalen zich geruime tijd voordoen, kunnen die aangeven dat de persoon in kwestie psychische problemen heeft én hulp nodig heeft. De Vlaamse campagne ‘4 voor 12’ wil u ertoe aanzetten oog te hebben voor deze signalen en ermee aan de slag te gaan.
actueel
GRUP omgeving vliegveld Malle - geen plan-MER nodig
De Vlaamse Regering besliste in 2013 om buiten gebruik gestelde militaire domeinen een herbestemming te geven. Het gaat over zo’n 70 domeinen, en het militair domein met vliegveld in Oostmalle is daar eentje van. Een plan-Mer is echter niet nodig. Lees hier meer.
                                   

 


In de kijker
 


Expo: Jimmy Kets | The graves are nice this time of year
Cultuurhuis de Bijl
2 september t.e.m. 1 oktober

 

Lezing: Jimmy Kets
Cultuurhuis de Bijl
28 september - 20 uur


Concert: Hommage aan François Glorieux
Cultuurhuis de Bijl
30 september - 20 uur

 

Film: Home
Cultuurhuis de Bijl
21 september - 20 uur